Lazer İngilizce ; Light Amplitication  by Stimulated Emission of Radiation (Uyarılmış radyasyon salınımıyla ışığın kuvvetlendirilmesi)cümlesindeki kelimelerin baş harflerinden oluşur.
Bilinen ışıktan farklı olarak ışığın tek dalga boyunda düz bir demet halinde yayılmasıdır. Normal ışıkta dalgalar, birbirini zayıflatıcı karakterde olmasına rağmen lazerde birbirini kuvvetlendiricidir.
Lazer ışınları yüksek frekanslı olduklarından güneş ışığı özelliklerine sahiptir. Ancak lazer ışınları tek frekanslı olduğu için kayıpları azdır. Ayrıca lazer ışınları aynı fazda yapılan ışık dalgaları olduğundan şiddeti çok daha fazladır.
Lazer ışınlarının şiddeti, güneş ışınlarının şiddetinden 1 milyon kat fazladır.